18 gimtadienio sveikinimai

18 gimtadienio sveikinimai leis originaliai pasveikinti žmogų su pilnametystės pradžia!

Sveikinimai 18 gimtadienio proga

Tau 18-a, dabar tu esi suaugęs, Bet, jeigu tai priklausytų tik nuo manęs, Pasiūlyčiau niekad neužaugti, Tačiau visada galvoti, kad esi jaunas, Tuomet visad ir išliksi jaunu.

18-as gimtadienis. Vau… Bet nesijaudink, Į viską nereikia žiūrėti taip rimtai,

Šiandien švenčiam,

O pilnametystę atidedam rytojui.

Mano patarimas 18-ojo gimtadienio proga: Nebijokite klysti, įsimylėti ir prašyti pagalbos. Taip pat taupyti pinigus. Tai ne taip smagu, bet tai labai svarbu. Su gimtadieniu!

Jeigu tai priklausytų tik nuo manęs, 18-to gimtadienio proga: Išpildyčiau tau visas svajones, Ir padovanočiau visus pasaulio lobius, Kad galėtum pradžiugint visus, Kurie yra ir dar bus.

Taip nesenai tu pievomis bėgiojai Basa, vienplauke galvele… Šiandien tau 18-lika suėjo Ir atsisveikinai su vaikyste. Tau prieš akis bus daug takų, takelių, Sustot, ne ten pasukt gali… Linkiu net ir praradus savo kelią Visad išlikti geru žmogum.

Nepajuntame, kaip bėga metai, palikdami kažką įsimintino, nepakartojamai gražaus. Tau šiandien 18-lika. Linkiu, kad 18-tieji į tavo taurę įpiltų laimę, džiaugsmą, meilę. Tegul išsipildo visos trokštamos svajonės. Te visur ir visada tave lydi juokas, kuris įveikia ašaras.

Tu gimei saulę sutikti rytais, Išgerti rasos lašą, pajausti gyvenimo džiaugsmą. Tegul 18-tą kartą gėlės tau primena, kad atėjai į pasaulį. Tegul   tavo gyvenimas būna, kaip žydinti pieva. Tegul visur ir visada tave lydi džiaugsmas, meilė ir gera nuotaika

Ne šiandien – seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant 18-ojo gimtadienio slenkstį

Aštuoniolikmečio troškimas turėtų būti: Sukurti dar kitų nesukurtus puikius dalykus, Pasiekti visus pasaulio toliausius tolius, Ir mylėti, ir džiaugtis, ir džiugint kitus.

18-a metų pragyvenai, suaugęs tapai, Svarbi ši diena iš tiesų. Sek savo svajonėm gražiom, Jos yra tarsi upės vanduo, Kuris kelią pragriaužia sėkmingą.

Sveikas atvykęs į 18-os klubą, Nors jame ir esi suaugęs, Bet vis tiek turi žaisti, kaip vaikas. Tiek naujienų, bičiuli.

Už pilnametystę!

Šiandien ketvirtadienis,

Ir vėl tavo gimtadienis. 18-ojo gimtadienio proga patarčiau giliai įkvėpti,

Pamąstyti ir šauniai pradėti.

Bus dar daug gražių vasarų.

Bus dar daug žydinčių pavasarių. Bus geros ir blogos ašaros.

Bus mylimos lūpos ir akys.

Bus dar visko, nes tau tik 18-ka.

Gyvenk ne dulkele, ne smilga pakelės. Lakštingala ne visą naktį suokia. Gyvenimo prasmės ir laimės dideles. Lengvai nepažadėk, pigiai neatiduok. Už viską užmokėt tik širdimi gali. Už rūgio varpą, debesėlio spalvą. Žeme eik išdidi, kaip tie beržai žali. Aukštai, aukštai iškėlus galvą

Būk ta, kurios rankos laiko pasauli. Kurios širdis sušildo žemę. Kurios daina įsako mylėti. Kurios žodis įsako gyventi. Būk šviesa, kurioje viskas auga. Būk daina, kurią visi dainuoja. Būk tiesa, kurios trokšta visas pasaulis. Su gimtadieniu! 

Sustok šią minutę. Atsisuk, pažiūrėk atgal. Kaip greitai bėga dienos, kodėl jaunystė išsiklaidė tarytum rūkas po pievas, žiūrėk – mokyklinis suolas atsisveikina su tavimi. Taip, tau 18-lika, tai gražus jaunystės žiedelis, bet ir pirmi žingsniai į platų gyvenimą, tikrąją prasmę

Tegul šie metai tau būna dosnūs meile ir laime, saule ir duona, kupini svajonių, o svarbiausia, kad viskas išsipildytų.

Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą. Tečiulba aistringi paukštelių balsai. Težydi ir šypsos tavoji jaunystė. Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

Tą diena, kai gimei, nušvito saulė, O žvaigždės ėmė kristi iš dangaus. Gėlių žiedais pasipuošė pasaulis Ir laimė šyptelėjo tau.

Saulei atiduok šilumą, vėjui – dainas, žmogui – jausmus, o sau pasilik svajas, kad viską susirinktum, ko trokšta tavo širdis! Su tortadieniu!

Šiltų ir saulėtų dienų, Gyvų, gražių ir nuostabių dienų, Gerų ir amžinų draugų Gimimo dienos proga tau linkiu!

Tesveikins šią gimimo dieną Baltų lankų balta tyla, Ir laimė suspindės pro rūką Sodria viltinga žvaigždele.

Nors aš ne gelės ir ne dovana, bet as žinutė, iš širdies siųsta. Gimiau iš noro apkabint tave, pasveikint su gimtadienio švente. Būk laimingas!!

Sveikinu su tortadieniu, linkiu laimės, džiaugsmo, meilės, norų išsipildymo ir visko ko geriausio.. Būk laimingas!

Tau jau 18-lika,
Bet tai dar tik pradžia.
Daug kartų dar žydės alyvos,
Pavasariai daug kartų nusijuoks,
Tad neskubėk pabėgti nuo vaikystės,
Nes tau tik 18-lika..

Į tavo gyvenimo taurę įkrito 18-tasis lašas…
Lai būna jis tyras ir skaidrus.
Teatneša jis tau daug laimės ir sveikatos,
Gyvenimą užpildo juoku ir džiaugsmu!

Girdi? Tai verkia jau pamirštos lėlės,
Vaikystė jau prabėgo ir negrįš…
Tik pagalvok! Tau jau 18-lika!
Praverė jie tau naujas duris…
Tad būk laiminga ir linksma!
Lai džiaugsmo tau netrūksta niekada!

Sakytum dar vaikystė. Ir šulinys dar neišsemtas ir per mažai suklysta. Nesvarbu, kad ramunės tavo svajonių sode žydi 18-ktą kartą. Dar slypi seniai laukti žodziai, kuriuos tau reikės ištarti

18 gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių 18 gimtadienio sveikinimų. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais 18 metų gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt