Sveikinimai 20 gimtadienio proga

20 gimtadienio sveikinimai skirti padėti jums originaliai pasveikinti žmogų su antru jubiliejumi!

Sveikinimai 20 jubiliejaus proga

Ne šiandien – seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena   – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant 20-ojo gimtadienio slenkstį

0

Tu gimei saulę sutikti rytais, Išgerti rasos lašą, pajausti gyvenimo džiaugsmą. Tegul 20-tą kartą gėlės tau primena, kad atėjai į pasaulį. Tegul tavo gyvenimas būna, kaip žydinti pieva. Tegul visur ir visada tave lydi džiaugsmas, meilė ir gera nuotaika.

1

Tau 20 ko tau palinkėti? Laimės? Man atrodo, kad jos tau užtenka. Juoko? Juk tu visada linksma. Aš noriu tau palinkėti, kad tavo jaunystė būtų graži, kad tavo laimės ir šypsenos neužtemdytų karčios ašaros. Tad šypsokis, būk laiminga, juk tau jau 20

0

Juk taip trumpai…
Dar tik 20 metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik 20 metų rytais basa bridai rasa…
Tik 20 pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai suokė tau..

0

Už Tavo pirmą jubiliejų
Ir už prabėgusius metus
Svaigus šampanas tegul liejas
Lyg džiaugsmas per taurės kraštus!

0

Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!

0

Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą. Tečiulba aistringi paukštelių balsai. Težydi ir šypsos tavoji jaunystė. Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

0

Žydrą dangų, laimę ir meilę, gražiausius žiedus, pagaliau – visa tai, kas brangiausia, skiriu gimimo dienos proga.

0

Tebūna visko. Visko žmogui reikia, o kad laimingas būtų – tiek nedaug. Jei nori, kad sėkmė ateitų, tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana. Tuomet pasaulis geras pasidaro, ateis ir laimė lyg šviesi diena

0

Te niekas niekada nedrįsta
Įskaudinti geros širdies.
Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus,
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus.
Gimtadienis lai neša pilną
Kraitelę laimės ir skalsos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis angelas globos.

0

Mylėk tai kas su tavimi, tai kas aplink tave,
Nes visa kas tave supa yra tavo…
Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka,
Net tom akimirkom kurios nedžiugina.
Būk laiminga nesvarstydama ar gyvenimas yra toks,
Kuriame gali jaustis laiminga! Su Gimimo Diena!

0

Kad žmogus būtų laimingas reikia Tiek nedaug:
Truputį saulės kai lyja,
Lašo lietaus kai kaitra už lango,
Didžiulės šypsenos kai liūdna,
Minutės vienatvės kai triukšminga,
Muzikos ir juoko kai nuobodu,
Artimo glamonių kai nepaliaujamai sunku.
Žmogui reikia laimės. Su gimtadieniu!

0

20 gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių 20 gimtadienio sveikinimų.

Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais 20 metų gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime šiame puslapyje!