Sveikinimai 20 gimtadienio proga

20 gimtadienio sveikinimai skirti padėti jums originaliai pasveikinti žmogų su antru jubiliejumi!

Sveikinimai 20 jubiliejaus proga

Negaliu patikėti, kad tas kūdikis, Kurį nešiodavau rankose, šiandien sulaukė 20! Nors aš nebegaliu nešioti tavęs savo glėbyje, Žinok, kad amžinai nešiosiu tave savo širdyje.

Sveikinu pabaigus du savo gyvenimo dešimtmečius. Gerai padirbėta! Per ateinančius 10 metų linkiu:

Dešimt kartų laimėti Teleloto milijoną.

20 – tai nėra priežastis elgtis kvailai, Nes tu jau nebesi vaikas, Bet kartu 20 rodo, kad tu ir nesi pakankamai senas,

Kad pradėtum gerti.

20 metų proga, Ketinau parašyti tau labai gražų eilėraštį, Bet nesugalvojau nė vieno žodžio, kuris rimuotųsi su žodžiu dvidešimt. Tad tiesiog, sveikinu!

Ne šiandien – seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena   – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant 20-ojo gimtadienio slenkstį

Tu gimei saulę sutikti rytais, Išgerti rasos lašą, pajausti gyvenimo džiaugsmą. Tegul 20-tą kartą gėlės tau primena, kad atėjai į pasaulį. Tegul tavo gyvenimas būna, kaip žydinti pieva. Tegul visur ir visada tave lydi džiaugsmas, meilė ir gera nuotaika.

Tau 20 ko tau palinkėti? Laimės? Man atrodo, kad jos tau užtenka. Juoko? Juk tu visada linksma. Aš noriu tau palinkėti, kad tavo jaunystė būtų graži, kad tavo laimės ir šypsenos neužtemdytų karčios ašaros. Tad šypsokis, būk laiminga, juk tau jau 20

Juk taip trumpai…
Dar tik 20 metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik 20 metų rytais basa bridai rasa…
Tik 20 pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai suokė tau..

Už Tavo pirmą jubiliejų
Ir už prabėgusius metus
Svaigus šampanas tegul liejas
Lyg džiaugsmas per taurės kraštus!

Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!

Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą. Tečiulba aistringi paukštelių balsai. Težydi ir šypsos tavoji jaunystė. Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

Žydrą dangų, laimę ir meilę, gražiausius žiedus, pagaliau – visa tai, kas brangiausia, skiriu gimimo dienos proga.

Tebūna visko. Visko žmogui reikia, o kad laimingas būtų – tiek nedaug. Jei nori, kad sėkmė ateitų, tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana. Tuomet pasaulis geras pasidaro, ateis ir laimė lyg šviesi diena

Te niekas niekada nedrįsta
Įskaudinti geros širdies.
Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus,
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus.
Gimtadienis lai neša pilną
Kraitelę laimės ir skalsos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis angelas globos.

Mylėk tai kas su tavimi, tai kas aplink tave,
Nes visa kas tave supa yra tavo…
Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka,
Net tom akimirkom kurios nedžiugina.
Būk laiminga nesvarstydama ar gyvenimas yra toks,
Kuriame gali jaustis laiminga! Su Gimimo Diena!

Kad žmogus būtų laimingas reikia Tiek nedaug:
Truputį saulės kai lyja,
Lašo lietaus kai kaitra už lango,
Didžiulės šypsenos kai liūdna,
Minutės vienatvės kai triukšminga,
Muzikos ir juoko kai nuobodu,
Artimo glamonių kai nepaliaujamai sunku.
Žmogui reikia laimės. Su gimtadieniu!

Jūsų 20-ojo gimtadienio proga, Siunčiu jums nuoširdžius linkėjimus, Pluoštą šokoladinių saldainių,

 Ir gražią puokštę baltų lelijų.

20 – tai jubiliejus. Sveikinu! Kaip bus gyvenime toliau, Didžiuma priklausys tik nuo tavęs, Tai metas, kai reikia apsispręsti, Kurio keliu pasuksi.

Tau 20 metų. Tu esi jauna(s), tu esi graži(us), Ir visas pasaulis priklauso tau, Tačiau atmink, kad dauguma 30-mečių, Gimtadienio proga nori vėl būti tavo amžiaus, Kaip manai, kodėl?

Tavo 20-as gimtadienis atvyko tyliai. Šiandien mano širdis ir siela

Tau dainuos tik vieną dainą:

„Su gimtadieniu!“

20 gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių 20 gimtadienio sveikinimų. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais 20 metų gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt