Gimtadienio sveikinimai broliui

Gimtadienio sveikinimai broliui padės jums originaliai pasveikinti brolį jo gimtadienio proga. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir gerai pasiruoškite brolio gimtadieniui!

Sveikinimai brolio gimtadienio proga

Brangus mano Broli! Linkiu, kad neišduotų niekas. Draugai Tau būtų artimi. Kad visiems prie stalo rastum vietos… ir Tavimi gėrėtųsi visi!

Taip, kaip kelias prie takelio, aš begalinę šilumą jaučiu. Ir artumu Jo apjuosta – žinau, jog tai likimo dovana.

 Brangus mano Broli, sveikinu Tave!!!

 Patikėk, jungia mintys mūsų sielas — tos nematomos gijos lyg upė viena. Niekad, Broli, nebūsi Tu vienas — sesers meilė tyra, amžina. Su gimtadieniu Tave!!!

 Daug žodžių nuostabių norėčiau palinkėti, bet Tu ir pats žinai, ko Tau labiausiai reikia. Tad sugalvoki norą ir užpūsk žvakutę, lai šią stebuklingą naktį viskas išsipildo. Su gimtadieniu broli!

Būna dienų, kai pamiršti džiaugtis, svajoti, Kai gyvenimą geri gurkšniais mažais, Todėl artėjant gimimo dienai, broli, Linkiu gyvenimą dažyti vien ryškiais dažais. Su švente!

Kai išrieda traukiniai į pasaulį, Kai debesys suplūsta į dangų, Tegul sušvinta tavo gimtadienio saulė, Tegul laimė užpildo spragas. Su gimtadieniu, broli!

Mano sveikinimas kaip lopšinė švelnus, Gėlių puokštė – graži kaip moteris, Mano dovanų biudžetas šįmet dosnus, Todėl lauke tavęs laukia motoroleris. Su gimimo diena, mylimas broli!

Niekada nenuleiski sparnų, Niekada nesnausk, jei čia pat galimybės, Sapnuoki tik begales spalvotų sapnų, Svajoki drąsiai iki pat svajų begalybės. Sveikinu su gimtadieniu, broli.

Mylimas Broli, daug daug meilės, džiaugsmo ir šypsenų gimtadienio proga!

Žydrą dangų, laimę ir meilę, gražiausius žiedus, pagaliau – visa tai, kas brangiausia, skiriu gimimo dienos proga.

Sveikinu su tortadieniu, linkiu laimės, džiaugsmo, meilės, norų išsipildymo ir visko ko geriausio.. Būk laimingas!

Linkiu daug spalvingų ir šviesių akimirkų!!! Sveikinu Tave su gimtadieniu, mano broliuk!!!

Tegul šie metai tau būna dosnūs meile ir laime, saule ir duona, kupini svajonių, o svarbiausia, kad viskas išsipildytų.

Nors aš ne gelės ir ne dovana, bet as žinutė, iš širdies siųsta. Gimiau iš noro apkabint tave, pasveikint su gimtadienio švente. Būk laimingas!!

Gimtadienio proga aš linkiu, Kad atėjęs į šia didelę žeme Taptum dideliu žmogumi, O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros. Būk laimingas…

Būk kuklus, bet nesižemink, būk drąsus, bet nesikarščiuok, būk atkaklus, bet neužsispyręs, būk draugiškas, bet neapsimetęs! Su Gimtadieniu!! būk laimingas ir tegul išsipildo visi tavo norai!

Būk visada žmogus: kantrus ir išdidus, švelnus ir rūstus Atviras ir nuoširdus. Toks, kad niekas nepasakytų: “Jis visą gyvenimą pragyveno tuščiai”

Įsiklausyk… Girdi? Tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu. Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu! Su gimtadieniu!

Gimtadienis – tai šventė nuostabiausia, gimtadienį mes švenčiam su draugais, gimimo dieną gimę, gyvensime ilgai, laimingai ir smagiai!

Nors bėga metai nepastebimai, jie atneša gimtadienį ir vėl… Tad švęski savo šventę tu smagiai – te lyja tau ne lietūs, o gėlių žiedais…

Mes lyg upeliai, ištekėję iš vienos upės. Mes lyg medžiai
viename miške. Mes lyg gėlės iš vieno lauko. Mes lyg
paukščiai mėlynoj padangėj. Taip galėčiau lyginti mūsų gyvenimo prasmę. Taip galėčiau iškelti į pirmąją vietą mūsų geranorišką draugiškumą. Taip galėčiau kelti ligi aukštumų mūsų bendrą dvasinį žmogiškąjį supratimą apie ateitį. Sveikinu Tave mūsų bendroje šventėje, Mūsų bendroje
laimėje ir didžiuojuosi Tavimi.

Sulaukėme tų dienų, kuomet branginame ir šventes, ir
kasdienybę. Viskas, kas yra jau buvę — tai mūsų turtas.
Viskas, ko mes dar siekiame, yra mūsų moralės dvasios lobiai. Vietoj linkėjimų ar priesaikos žodžių būti gerąja Tavo seserimi, aš nuolankiai Tau dėkoju, kad esu ištikimai globojama Tavo broliško gerumo ir šilumos, kad esu reikalinga Tau su mažu savo gerumu ir trapia savo šiluma.

Būk laimingas, laimingas, gerasis mano Broli.

… lyg du medžiai palaukėje siūbuoja vėjo dainas, taip
mes supame buvusį savo žvaigždynų lopšį savo vaikams. .. lyg saulė ir mėnuo nepalieka žemės nė vienai dienai, taip mes nepalikime be globos vienas kit… kaip lietus numalšina kaitros sukeltą troškulį, taip mes abu patirkime sotumo jausmą bendraudami nuolato… svajoju visą gyvenimą būti su Tavimi gyvenimo reikaluose ir rūpesčiuose… Tu ir aš — neatskiriami mūsų tėvų dvasia!

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Jaunyste Tu nenuoramų audrų! Tai laikas, kada Tu neištveri, Be artimųjų ir gerų draugų. Aš sveikinu Tave pačiam gyvenimo pavasary,
Linkėdama daug mylinčių žmonių. Tegu pražysta Tavo vasara Gražiausiuoju jaunystės vainikui

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Kaip Tu bebūtumei toli, atminki savo seserį.

Sumedžiojau tau šauniausią tortą, Sukviečiau į šventę rinktinius draugus, Juk neblogą likimas išmetė tau kortą, Žinok, mūsų brolystė niekad nežus. Su švente!

Gimei pačiu geriausiu tu laiku Ir atnešei džiaugsmo daug pasauliui. Brolio nepakeisi jokiu draugu, Tai geriausia, ką turiu po saule. Sveikinu su gimimo diena!

Vakar iš pat ryto dovaną tau nupirkau, Šiandien supakavau ir papuošiau kaspinu, Tuomet iš laimės aš pravirkau, Nes geresnio siurprizo tau neatmenu. Su gimimo diena, broliuk!

Pažįstu tave lyg būčiau aš pats, Myliu labiau nei gyvenimą, Spaudžiu tave glėbyje gimimo dienos proga, Dovanoju begalinę meilę ir butelį gero vyno. Nuoširdžiausi sveikinimai, brolau!

Kaip nebūna nendrynų be ežero kranto, Taip gyvenimo — be mylimų žmonių. Esi man artimiausias — bėdoj paduodi ranką, Kai paguodos žodžių aš siekiu… Pasiekęs daug — minčių, idėjų, tobulumo, Esi žmogum, kuriuo mes sekame visi. Linkiu Tau, Broli, rasti dvasinio artumo Vaikams ir tiems, kas Tau ištikimi.

Brangus mano Broli, širdies mano puse, Tai tu mano ramstis kely. Gyvenimo toliuos neleidai suklupti, Todėl mes tokie artimi. Linkiu Tau sveikatos brandos Tavo metuos Pavasariu būk amžinai. Pašokime, Broli, ir šventės verpetuos Švytės mūs abiejų veidai.

Vėl prabėgo metai lyg šešėlis, pasverti lemties, pasivyti taip norėtum, bet nėra vilties. Tad kiekvieną naują dieną pasitik su viltimi – nors sugrįžti metai juk negali, lai išlieka jie tavoj širdy. 

Su gimtadieniu!

Jie sako, kad tėvai nesirinkia. Taip pat galima pasakyti apie brolius ir seseris. Bet jei aš turėčiau pasirinkimą, niekas nebūtų pasikeitęs, o mano vaikystė taip pat būtų su jumis, linksmas, džiaugsmingas, juokingas berniukas. Linkiu tau, broliai, likti, nes aš tave pažįstu. Štai kaip aš tave myliu!

Brolio gimtadienio sveikinimų idėjos​

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų broliui. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais brolio gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime šiame puslapyje!

© 2023 – 60.lt