Krikštynų sveikinimai

Krikštynos – svarbi ir graži šventė šeimoje. Mūsų surinkti Krikštynų sveikinimai padės jums pasveikinti originaliai ir prasmingai.

Sveikinimai Krikštynoms

Šioje skiltyje surinkti įvairūs Krikštynų sveikinimai. Išsirinkite patinkantį ir drąsiai sveikinkite draugus ar šeimą Krikštynų proga.

Dovanojam Tau dvylika žodžių. Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask… Tegu tampa ji ie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda… Siela… Jausmas… Tyrumas… Meilė… Žodis… Pagarba… Išmintis… Prasmė… Tikėjimas… Grožis… Džiaugsmas… Gėris… Krikštynų proga Tau linki …

2

Iš jausmo ir minties, Po mėlynu dangum Gimei, gimei žmogum. Tau šypsosi tėvai Mojuoja tau klevai O kiek aplink žiedų O kiek gražių vardų. Greičiau, , greičiau eime Ta žydinčia žeme, Į vardą atsiliepki, Paukščiu į šauksmą bėk Į šviesą atsisuk ir tik laimingas(a) būk

1

Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistu, kariu, mokslininku, o gal kokiu laureatu… Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be švie estų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo. Linkime, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…

1

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabuži iu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados.. Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

1

 Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio – į stipruolį. Auk, vaikeli, būk linksmuolis, Būki sveikas ir labai laimingas!

2

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais d draugais. 

1

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

1

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės, Kuriuos tu sutiksi, Kad visuomet būtų namai, Kuriuose Tavęs laukia, Kad visuomet būtų rankos, Kurios nori tav ve apkabinti, Kad būtų daug dienų, Dėl kurių norėtųsi gyventi!

1

 Mažas vaikeli, miegoki ramiai Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai. Tau angeliukas sapnelį atsiųs, Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią die eną rūbeliais baltais Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais. Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai, Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis. 

1

 Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo o tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais 

1

 Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmeny ybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul lieka toks labai ir labai ilgai!  

1

 Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklau usytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams… Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

2

 Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę, Kaip veidą puošia lūpų šypsena, Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia Ir laimė nesibaigia niekada.

1

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę   padės, ašarėles nušluostys.

1

 Tau, vaikeli, dovanojam mes ramunių pievą, Garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra, šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums e esi visame pasauly!

1

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!

1

Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

1

Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir   švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti!

1

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę   padės, ašarėles nušluostys.

1

 Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo: Ant delno – laimę, Ant lūpų palieka Meilę, Širdy – Tikėjimą, Akyse – Viltį. Lai Tave visada globoja mažas   angeliukas..

1

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy, Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti, Šypsosi giminės ir krikšto tėvai, Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tap pai.

1

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai sau juokias su tėveliu kartu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų

1

Suskambo bažnyčios varpeliai, Laikas krikštyti vaikelį. Maži angelėliai kviečia Tapt krikščionišku piliečiu.

1

Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai, dar ilgai….

1

Krikštynų sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių sveikinimų Krikštynoms.

Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais Krikštynų sveikinimais, o mes juos patalpinsime šiame puslapyje!