Krikštynų sveikinimai

Krikštynos – svarbi ir graži šventė šeimoje. Mūsų surinkti Krikštynų sveikinimai padės jums pasveikinti originaliai ir prasmingai.

Sveikinimai Krikštynoms

Šioje skiltyje surinkti įvairūs Krikštynų sveikinimai. Išsirinkite patinkantį ir drąsiai sveikinkite draugus ar šeimą Krikštynų proga.

Dovanojam Tau dvylika žodžių. Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask… Tegu tampa jie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda… Siela… Jausmas… Tyrumas… Meilė… Žodis… Pagarba… Išmintis… Prasmė… Tikėjimas… Grožis… Džiaugsmas… Gėris… Krikštynų proga Tau linki …

Iš jausmo ir minties, Po mėlynu dangum Gimei, gimei žmogum. Tau šypsosi tėvai Mojuoja tau klevai O kiek aplink žiedų O kiek gražių vardų. Greičiau, greičiau eime Ta žydinčia žeme, Į vardą atsiliepki, Paukščiu į šauksmą bėk Į šviesą atsisuk ir tik laimingas(a) būk

Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistu, kariu, mokslininku, o gal kokiu laureatu… Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be šviestų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo. Linkime, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados.. Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

 Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio – į stipruolį. Auk, vaikeli, būk linksmuolis, Būki sveikas ir labai laimingas!

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais draugais. 

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės, Kuriuos tu sutiksi, Kad visuomet būtų namai, Kuriuose Tavęs laukia, Kad visuomet būtų rankos, Kurios nori tave apkabinti, Kad būtų daug dienų, Dėl kurių norėtųsi gyventi!

Apgaubk šį kūdikį šilumos skraiste, Ir pašviesk jam kelią einant tamsoje. Lai gyvena jis ramybėje, kaip ir mes visi, Amžinai tavo meilės vis siekdami.

Sveikiname pasikrikštijus!

Būk stiprus ir drąsus. Nebijok, nebūk atgrasus. Krikštynų dieną prašome Dievo labai,

Kad šitą kūdikį Jis saugotų amžinai.

Sveikiname su krikšto diena!

Graži diena su Dievu kalbą pradėti, Tegul ryšys tarp jūsų tik stiprėja, žemieti. Viska ką savo akimis gali matyti,

Tai jo yra sukurta, vaikyti.

Sveikas, pasikrikštijęs!

Būk geras, gyvenk ramybėje ir taikoje, Prašome Dievo, kad jis visad būtų drauge. Suteiktų stiprybės, kai jos reikės, Ir duotų ramybės, pasitikėjimo bei vilties.

Su krikšto diena!

Jūs nusipelnėte šviesios Ir laimingos krikštynų dienos. Saulė jau šviečia, Todėl būtent tokia ji ir bus.

Su Krikštynomis!

Krikštynos bus kaip sapnas, Iš kurio pabusti nenorėsite. Susirinks patys artimiausi žmonės, Priartėsime prie Kristaus širdies. Su švente!

Linkime laime ir džiugesiu Pripildytos dienos. Mums be galo smagu, Kad šią svarbią akimirką būsime kartu.

Su Krikštynomis!

Jūsų mažam angelėliui Rytoj be galo svarbi diena. Linkime puikiai praleisti laiką Ir pripildyti širdis džiugesio.

Su švente!

 Mažas vaikeli, miegoki ramiai Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai. Tau angeliukas sapnelį atsiųs, Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią die eną rūbeliais baltais Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais. Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai, Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis. 

 Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo o tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais 

 Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul lieka toks labai ir labai ilgai!  

 Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams… Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

Jūsų gyvenimas palaimintas Vien dėl to, kad gimė atžala, O dabar dar pajusite Ir dangaus palaimą.

Su Krikštynomis!

Kai šeimai gimsta kūdikis, Vyras ir moteris Tampa tėvais, todėl Tai jiems naujas nepažintas etapas. Jūs sėkmingai į jį įžengėte. Su puikia švente!

Pačio geriausio oro, Pačių linksmiausių svečių, Baltos šventinės vilties Ir šypsenų veiduose

Linkime Krikštynų proga.

Visi tėvai nori, Kad Krikštynos būtų Ypatinga diena. Ji yra net daugiau nei ypatinga, Nes jūs esate nuostabūs tėvai.

Su švente!

 Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę, Kaip veidą puošia lūpų šypsena, Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia Ir laimė nesibaigia niekada.

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 Tau, vaikeli, dovanojam mes ramunių pievą, Garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra, šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums esi visame pasauly!

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!

Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti!

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo: Ant delno – laimę, Ant lūpų palieka Meilę, Širdy – Tikėjimą, Akyse – Viltį. Lai Tave visada globoja mažas   angeliukas..

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy, Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti, Šypsosi giminės ir krikšto tėvai, Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai sau juokias su tėveliu kartu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų

Suskambo bažnyčios varpeliai, Laikas krikštyti vaikelį. Maži angelėliai kviečia Tapt krikščionišku piliečiu.

Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai, dar ilgai….

Krikštynų sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių sveikinimų Krikštynoms. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais Krikštynų sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt