Gimtadienio sveikinimai dukrai

Gimtadienio sveikinimai dukrai padės jums šiltai pasveikinti mylima dukrytę. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir pirmyn sveikinti dukrą su jos gimtadieniu! 

Sveikinimai dukros gimtadienio proga​

Beprotiškai linksmai mergaitei, Kuri taip džiugina visus, Mes linkim pasijusti tarsi žvaigždei, Ir skrieti į kitus galaktikų ūkus. Su gimtadieniu, dukrele!

Mažas spindulėlis, mano širdyje, Esi ypatinga ir nuostabi dukra. Linkime tau meilės ir džiaugsmo su kaupu, Tegul šviečia žvaigždės kelyje sėkmių. Su gimtadieniu!

Tiek daug prisiminimų atminty, Kaip augai, mokinais,  žaidei, Bet dabar, jau viskas praeity, Kadangi suaugusi ir savarankiška tapai. Sveikinu 18-o gimtadienio proga, dukra!

Liepiau liautis greitai augti, Neklausei tu niekada, Augdama ėmei savimi labiau vis pasikliauti, Taip užaugai savarankiška dama. Sveikinu gimtadienio dienos proga, dukrele!

Dukryte mano mylima,
Aš akeles Tavas bučiuoju —
Rašau Tau laišką verkdama
Ir Tavo vardą vis kartoju.

Ramunių žiedlapiais buriu
Tau laimę, kurios neturėjau…
Ir savo nuojauta tikiu,
Kad Tavo laimė jau atėjo

Kur einu, ką regiu, vis galvoju,
Kaip tolybėj rankas Tau paliest. Kai kalbu, tai šaukiuosi svajonių, Kad lydėtų Tave link vilties. Bet kai dienos šešėliuos nublunka, Kai nakty beldžia man ilgesys — Pasiimčiau į krepšį vien plutą Ir išeičiau, kur Tavo širdis…

Iš motiniško ilgesio
Aš Tau likimą pinsiu, mano Dukra.
Gyvensiu viltimi šventa —
Už jūrų, už marelių pamatyt Tave. Bet kaip Tave paguost, Kad Tu tolybėje laiminga būtum, Kad nors akimirkai išnyktų Mus išskyrus žemės toluma?

Mes linkime Tau gyvenimo, kurį Tu pajustumei tarsi pasaką. Mes linkime Tau, Dukrele, kad išsipildytų tai, kas mums neišsipildė. Mes linkime Tau svajones paversti tikrove, nes tvarkingumas, darbštumas ir atsidavimas, kurio Tave išmokėme, yra vertas stebuklų Tavajame gyvenime. … paklausyk mūsų patarimų ir būsi laiminga.

Tu visad būsi man mažąja dukrele, Skaisčiąja mano gėlele gražia. Linkiu šiais metais sulaukti princo nuostabaus, Ir gyvenimo gražaus, gražaus. Sveikinu su gimtadieniu, dukra!

Šiandien pasaulis nusidažė geltonai, Nes Saulė nušvietė jį išdidžiai, Orkestras tuoj užgros simfoniją žvaigždžių, Norėdamas pasveikint su gimtadieniu gražiu, Sveikinu, ta Saulė esi Tu.

Pamiršk praeitį, nes negali jos pakeist, Pamiršk ateitį, nes negali jos nuspėt, Pamiršk dabartį ir, kad šiandien tavo gimtadienis, Nes aš pamiršau tau dovaną nupirkt.

Tu tokia graži, protinga, prakilni, Tarsi žiedelis išsiskleidęs džiugini, Žydėk, kvepėk, spindėk, mylėk, Neatidėliok to nė akimirkai, girdi? Sveikinu su gimtadieniu, dukra!

… jei nepamirši, kad apie Tave yra daug gerų žmonių
— niekada nestokosi gerumo kitiems…
… jei nepamirši, kad turi senelius — niekada neieškosi
patarimų svetimuose namuose…
… jei nepamirši, kad turi kaimynus — niekuomet neturėsi
rūpesčių namuose…
… Tavo meilė artimiesiems sugrįš Tau su kaupu. Todėl
mylėk ir gerbk žmones, mylėk pasaulį… … saulėtieji toliai lai surenka spinduliais į Tavo širdį
mūsų širdžių meilę žmonėms ir žemei… … tepasėja Tavyje gerumą spinduliais kiekvieno rytmečio saulė, kiekviena šviesioji diena.

Lyg pasakų šešėlis esi princesė ateities.
Aš laukiu, ir vaizduojuos kaip juokies.
Suknelė atlaso balta — pavasarinio sodo šydas…
Sustos Karalius Mėnuo naktyje akis Tavas išvydęs.

Esi jau čia, nors dar neatėjai į keistenybių žemę — Žinok, čia žmonės vaikšto dideli ir šaukia meilę. Užaugusių merginų širdyse ji angelu gyvena —
Tuo angelu, kur iš po motinos širdies aplanko žemę. Mažyte mano, žvaigždėtom mintimis širdin atėjus, Išvaikščiojus tarp debesų baltas dangaus alėjas — Nešiosime ant rankų savo kūno ir dangaus dalelę Ir melsime Tau angelo iš praeities laimingo kelio.

Brangi Dukrele, sveikinam Tave —
Tu peržengei jaunystės slenkstį,
Tačiau globojanti tėvų ranka
Neleis nežinomybėn eiti.

Branginsime Tave kaskart labiau,
Globosime kiekvieną žingsnį.
Gal patarimų nereikės, tačiau
Ilgai tėvams maža išliksi.

Žinok, širdele mūsų praeities —
Tu — bendras mūsų sielų medis.
Tegu po kojom žemė Tau klestės
Ir vien tik laimės rytas žadins.

Brangi Dukrele, sveikinu Tave
Su nuostabia gyvenimo švente.

Iš mėlynų žibuoklių Tavo akys —
Aš Tavo mamai jas nešiau,
Kai vyriškom svajonėm meilę trapią
Ir Tavo laimę nutapiau.

Neatsiklausęs, nieko nesitaręs
Aš Tavo vardą išrinkau…
Tavęs, mieloji, dar nematęs
Mylėjau, puoselėjau ir glaudžiau.

Dukryte, rožių pumpurais tapyčiau
Tavąsias lūpas ir žodžius,
Kuriais šaukei mane mažytė,
Kuriais žaidei mamos vardu.

Geroji mūsų, jau suaugusi, Dukra, —
Tu mūsų saulė ir akių šviesa.

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai,
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

Jei pasaulyje Tavęs nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų.
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų,
Ir žemė visa apsitrauktų ledu.

Tavo gimtadienis jau šiandien,
Sveikins tave visi,
Bet svarbiausia ne dovanos,
O meilė šioje širdy..

Su gimtadieniu!

Gyvenimas – daina, poezija ir proza Ir nei pakeist, nei numatyt gali. Priimki viską, ką nūnai jis duoda,
Ir būk laiminga, kiek gali!
Su gimtadieniu!

Šiandien Tavo x-asis gimtadienis.
Tau prieš akis dideli, aukšti gyvenimo kalnai.
Kopk į juos drąsiai ir ištvermingai.
Raski per tuos kalnus ne trumpiausius ir lengviausius kelius,
bet įdomiausius ir kupinus puikiausių nuotykių.

Yra metuose viena diena, kai visą dieną šypsosi saulė,
O naktį krenta žvaigždės tik Tau.
Yra metuose diena, kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.
Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodžiai…
Tai yra Tavo Gimimo diena!

Būk ta, kurios rankos laiko pasaulį.
Kurios širdis sušildo žemę.
Kurios daina įsako mylėti.
Kurios žodis įsako gyventi.
Būk šviesa, kurioje viskas auga.
Būk daina, kurią visi dainuoja.
Būk tiesa, kurios trokšta visas pasaulis

Kai kvepiančiais žiedais pasipuošia namai,
O artimi draugai ilgiausių metų linki…
Šventinė nuotaika užburia lengvai,
Ir džiaugsmo ašara sušildo širdį…
Te begalinės laimės būna kupina
Kiekviena tavo auštanti diena!

Dukryte mano mylima, Aš akeles Tavas bučiuoju — Rašau Tau laišką verkdama Ir Tavo vardą vis kartoju. Ramunių žiedlapiais buriu Tau laimę, kurios neturėjau… Ir savo nuojauta tikiu, Kad Tavo laimė jau atėjo.

Te pildosi norai,
Kad širdis mylėtų,
Kad svajonės nenumirtų,
Kad metai neskubėtų,
Švelnumas lūpomis kalbėtų,
O neapykanta tylėtų!
Su Gimtadieniu!

Vėl prabėgo lyg šešėlis metai pasverti lemties,
Pasivyti taip norėtum, bet nėra vilties.
Tad kiekvieną naują dieną pasitiki su viltim,
Nors sugrįžti ji negali, te ilgiau bus su tavim.

Iš motiniško ilgesio Aš Tau likimą pinsiu, mano Dukra. Gyvensiu viltimi šventa — Už jūrų, už marelių pamatyt Tave. Bet kaip Tave paguost, Kad Tu tolybėje laiminga būtum, Kad nors akimirkai išnyktų Mus išskyrus žemės toluma?

Dukros gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų dukrai. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais dukros gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt