Vestuvių sveikinimai

Vestuvių sveikinimai yra vienas iš svarbiausių dalykų vestuvių metu. Išsirinkite labiausiai patinkančius sveikinimus ir nuostabiai pasveikinkite jaunuosius bei vestuvių svečius!
Vestuvių sveikinimų navigacija:
Vestuvinių sveikinimų navigacija:

Prasmingi vestuviniai sveikinimai

Prasmingi vestuviniai sveikinimai padeda įkvėpti ir motyvuoti jaunuosius. Taip pat visiems priminti jog vestuvės yra ne tik linksma, tačiau ir gilią prasmę turinti šventė.

Santuoka – tai lyg giedra šilta vasaros diena, Tai lyg tamsi darganota rudens naktis, Lyg rusti, šalta ilga žiema, Bei lyg pavasarį užgimstanti nauja viltis.

Linkiu gražios draugystės!

Santuoka – tai dviejų draugų komanda. Ši komanda – stipriausia iš visų. Nesvarbu ar ji žaistų krepšinį, Ar kovotų su piktaisiais burtininkais, Ši komanda gali įveikti bet kokius sunkumus.

Jau dronai žiedlapius pabėrė, Ant jūsų tako ateities, Vienatvės stiklą jau išgėrėt, Tad prie draugystės laimės skubėtikit prisiliest.

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Svajonių jūsų išsipildys milijonas, Kai santuoką palaimins pats klebonas. Prieš Dievą būsite prisiekę jūs abu, Kas laukia jūsų bus tyra, gera, nuostabu. Sveikiname!

Šiandien didelė šventė. Ant Jūsų rankų sužibo aukso žiedai. Tai didelės ir gražios meilės, atvedusios į bendrą gyvenimo kelią, simbolis. Eikite judviejų pasirinktu keliu, tvirtai laikydami vienas kitą už rankos ir neklupkite. O jei kuris ir suklupsite, mokėkite vienas kitą pakelti. Tad eikite ir neklupkite. Ir būkite laimingi.

Baltos gulbės lieptą rentė ant upės neramių krantų. Tas lieptas suvedė gyventi, ir džiaugtis ir liūdėt kartu. Jautriai saugokit vienas kito širdį ir nebus žvarbu bendram lizde. Tegul dienos jums džiaugsmu tespindi, ašarėlėmis tik kai kada.

Kartu nuversti kalnus, o po dienos darbų skaičiuot žvaigždes. Mylėti, rūpintis ir sergėt, laimingas užgyvent dienas. Kas kartą pasakyt kaip myli bei verkiant ašarą nušluostyti. Svajoti niekad neužmiršti ir į Olimpą dviese kopti.

Eikite visą gyvenimą viena kryptimi, juskite vienas kito širdies plakimą, meilę ir ranką, esančią šalia jūsų. Gyvenkite taip, kad sunkią gyvenimo valandą galėtumėte pasakyti vienas kitam: ačiū, kad Tu buvai šalia!!!

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia. Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų

Laimingi būkite bendruose gyvenimo keliuose, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka. Būkite laimingi!

Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji – ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.

gėlių pristatymas dovana 2
gėlių pristatymas dovana

Nuo šiol per pusę duonos riekę, Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau, Lai negandos už vartų pasilieka, Juk žmogų vienišą užpult lengviau. O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau, Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia, Du o du takai, į platų kelią susilieja.

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti. Todėl visų dienų ir metų bėgyje, Jūs saugokit viens kitą kaip didžiausią turtą. Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi, Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją, Tegul takuos obels žiedai Jums sninga, Tegul kelius Jums spinduliais nusėja… Ir saugokite židinį bendros ugnies, Kad vėjai svetimi neišblaškytų

Branginti meilę – reik mokėti, Kas metai dvigubinti ją. Mylėti – tai ne sode sėdėti Ar dūsauti mėnulio šviesoje. Gyvenant darganos užeina Ir jas pakelt drauge reikės, Juk meilė panaši į dainą, O dainą ne bet kas sudės. Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės

Jeigu eisit, eikit dviese Susikibkite tvirčiau, Taip kely rečiau pargriūsit Ir nueisite tiesiau. Lai virš jūsų šviesaus lango Tamsūs debesys nesklando, Kaip kad mėgsta jie sklandyt Ir lai gandras jus aplanko, Kaip kad mėgsta aplankyt… Nesipykit, nesibarkit, kaip kad būna kitą syk.

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau.

Dvi širdys kaip viena lai plaka, Tenedreba audroj ir vėjyje, Suraskite į laimę taką, – Drauge žygiuodami, Jaunieji.

Tegul ant Jūsų bendro tako žiedai gražiausi pražydės, O sutuoktuvių proga linkim Abiem daug laimės didelės.

Būkit laimingi vienam pasauly, Ant vieno kelio, po vieną saulę Meilę branginkit, laimę apginkit žiedais žydėkit, žiedus auginkit. Būkit laimingi.

Visi jau visko palinkėjo: laimės, meilės, pinigų, džiaugsmo.
Bet niekas jums nepalinkėjo ir juodo gyvenimo.
O juodas gyvenimas tai: kad jus visada per šventes valgytumėte tik juodą duoną.
Kad ilsėtumėtės tik prie juodosios jūros ir kad visada važinėtumėte tik su juodu mersedesu.

Kiek naktelių prie vartų stovėta,
Kiek atspėta gražių paslapčių,
JUS suradot šią laimę žadėtą,
Ir nutarėt žengti kartu.
Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas,
Tegul plazda šilku kaspinai,
Tegul širdys iš meilės liepsnoja
Jums kartu nuo šiandien amžinai

Būkit laimingi,
Išskleidę laimės bures,
Būkit laimingi,
Pakėlę džiaugsmo taures,
Būkit laimingi,
Apsupti augančių vaikų,
Būkit laimingi,
Lydimi nesibaigiančių Meilės kerų!

Nelengva rasti tuos vienintelius žodžius, kurie išreikštų tuos širdingiausius linkėjimus Jums.
Visada išlikite tokie gražūs ir laimingi kaip šiandien.
Būkite veržlūs it pavasaris, kaitrūs nelyginant vasara, dosnūs kaip auksinio rudens diena…
Linkime Jums ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų…

Kiti vestuvių sveikinimai

Čia surinkti kiti sveikinimai vestuvių proga, kurie nepatenka į pirmąsias dvi sveikinimų kategorijas.

Jūs būsite tokia pat gera komanda, Kaip ir Lietuvos krepšinio rinktinė. Bei šiandien aš esu toks pat laimingas, Kaip ir tą dieną, kai Žalgiris laimėjo Eurolygą. Sveikinu vestuvių proga!

Išsitraukiu iš kišenės mobiliaką,

Groja jis vestuvinį ritmiaką,

Sveikinu savo draugus brangius,

Suradusius vienas kitame švelnius jausmus.

Štai artėja jau vestuvės, Jaunikio nuotaika labai gera. Jaunoji jau prie stalo zuja, Tai bus šviesiausia jų diena.

Didžiausi sveikinimai, smagios ateities!

Bučinys jau užantspauduotas ant jaunikio žando, Jaunystės išdaigų su kaupu atsikandot, Pats metas pradėti šeimyninį gyvenimą brangų, Bei sunkumus įveikti susikibus už rankų. Sveikiname!

Tegul ant jūsų bendro kelio Žiedai gražiausi pražydės. O sutuoktuvių proga linkim abiems Jums laimės didelės Tegul vienos širdies plakimą Kita širdis visad išgirs. Jeigu jau suvedė likimas Tegul jau niekad neišskirs

Esat Jūs jauni abu – Gera buvo linksmintis, O dabar į dvi puses Obuolį dalinsitės, Nuo dabar abu žiedais Būsite sukaustyti, Vienas kito pakuždom Patarimo klausite. Ir dalinsitės perpus Liūdesį ir pusrytį, Jei į pusnį grius kuris – Tai abudu griūsite.. Linkime geros kloties, Ko abudu tikitės Ir mylėti taip karštai, Kaip dabar, kad mylite..

Jau likimas Jums žiedus sumainė, Jau prisiekta mylėt amžinai. Tegul būna graži Jūsų meilė, Tegul gimsta Jums gražūs vaikai. Tad dalinkitės Judu vargais, Ir laimės mažyte dalele. Viską, viską dabar jau perpus, Visą ilgą gyvenimo kelią

Tegul gyvenimas Jums neš gražiausią dainą, Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų. O mes šiandien pasveikinti atėjom, Ir atnešėme džiaugsmą dovanų. Ir   tegul niekad Jums netrūks čia saulės, Pačių skambiausių vyturio dainų. Mes norime visą laimę iš pasaulio Padėti Jums ant virpančių delnų.

Būkite laimingi, suradę vienas kitą, Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę, Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus, Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.

O dviese juk geriau, Ir saulė šviečia maloniau, Ir gėlės žydi skaisčiau. Bet dviese ir sunkiau – Gyventi reikia jau už du, Kentėt ir džiaugtis vėl kartu.

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda, Te jos ilgesnės būna už metus.

Jei sieksite laimės, tai siekit kartu. Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit. Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių. Rytojun lyg pasakon ženkit

Šiandien padavėte vienas kitam ranką ir kartu žengėte pirmąjį žingsnį naujoje nuostabioje kelionėje. Mylėkite, gerbkite bei palaikykite vienas kitą kiekvieną dieną ir laimės paukštė lydės jus visą gyvenimą!

Sveikinu žengus atsakingą žingsnį ir pradėjus naują, gražų gyvenimo etapą! Aš taip džiaugiuosi, kad atradote vienas kitą. Tegul laimė, meilė ir sėkmė lydi judu kiekvieną dieną

Sujungė Meilė Jūsų likimus, tarp daugelio žmonių suradot vienas kitą… Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę… nuoširdžiausi sveikinimai sutuoktuvių proga! 

Jei bus sunku, jūs ženkit neparpuldami ir savo antrą pusę saugokit kely. Linkiu išlikti amžinai drauge ir kasdienybėj nepamiršti, kaip stipriai mylit vienas kitą!

Tegul dienų kelionėje Jus ištikimai lydi: rūpestingi žvilgsniai, mylinčios akys, padrąsinantys žodžiai. O sugrįžtant pasitinka rami namų užuovėja…

Jau likimas Jums žiedus sumainė, jau prisiekta mylėti amžinai. Tegul būna graži Jūsų meilė, tegul gimsta Jums gražūs vaikai.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą ir drąsiai žengti gyvenimo keliais. Sukurti gražų ir saulėtą rytą, su meilės ir ramybės spinduliais.

Sveikinimai pradėjus eiti naujais gyvenimo žingsniais, turėkite nuostabų gyvenimą! Jūs esate du nuostabūs žmonės, nuo šiol vadinami vyru ir žmona.

Vestuvinių sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių vestuvinių sveikinimų. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais sveikinimais vestuvių proga, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt