Gimtadienio sveikinimai mamai

Gimtadienio sveikinimai mamai padės jums originaliai ir šiltai pasveikinti mamą jos gimtadienio proga. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir gerai pasiruoškite mamos gimtadieniui!

Sveikinimai mamos gimtadienio proga

Mama, gražiausia mano gyvenimo gėle, tu apgaubi mane džiaugsmu ir meile – ačiū tau, mano mama miela! Su gimtadieniu – Tave!

Šią džiugią dieną pas Tave skubu, turiu pintinę žodžių – ilgesio ir meilės. Man niekas kitas šiandien nesvarbu, kaip tik pasveikinti Tave su gimtadieniu!

Tiek daug gyvenime jau buvo, Bet dar daugiau tik bus. Gyvenimas dar ilgas,- jis ilgas ir sunkus. Bet iš širdies Tau linkim: Daug laimės didelės.. Sunkumams nugalėti, stiprybės ir vilties. 

Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus. 

Jei kas nors suorganizuotų nuostabiausios, Didžiausią širdį turinčios mamos konkursą, Tau net nereikėtų jame dalyvauti, nes visi žinome, Kad būtum nugalėtoja. Mylime tave ir linkime laimingo gimtadienio!

Miela, mama, esi mano stiprybės šaltinis, Prie kurio palinkstu kaskart, Kai susiduriu su gyvenimo sunkumais. Myliu tave, dėkoju tau ir siunčiu nuoširdžius sveikinimus gimimo dienos proga.

Mama, tu esi lyg šiltas pienas su medum, Lyg laimingas bilietas loterijos, Tavo šypsena pakelia mane dangun, Tu pakrauni mano gyvenimo baterijas.

Su gimtadieniu!

Man gera, kai savo saujoje tavo delną jaučiu, Gera, kai sugeri rūpesčius ir liūdesį mano, Todėl šilčiausius sveikinimus šiandien siunčiu

Tegul bus šviesus gimtadienis tavo.

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai, Praeity vėl praėjusių metų grožybė. Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai, Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais, Eina metai žingsniukais mažais.

Padovanok šią dieną sau – paklausyk vėjo, pasigėrėk gėlės žydėjimu, nusišypsok saulei, pamojuok debesiui. Pajusk, kad šiandien tu esi pati svarbiausia šiame pasaulyje, kad tu pasauliui esi svarbiausia. Nes šiandien tavo gimimo diena. Būk laiminga! Labai laiminga

Yra metuose viena diena, Kai visą dieną šypsosi saulė, O naktį krenta žvaigždės tik Tau. Yra metuose diena, Kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.. Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodziai.. Tai yra Tavo Gimimo diena! 

Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga, Kad niekada netrūktų saulės spindulių, Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių, Kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių! O jei pavargsi – tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų, Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos, Būtų gera ir smagu! 

Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.

Saulei atiduok šilumą, vėjui – dainas, žmogui – jausmus, o sau pasilik svajas, kad viską susirinktum, ko trokšta tavo širdis! Su tortadieniu!

Žiemos taku gimtadienis atėjęs Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas, O laimės valandos lai slenka pamažu

Tegu išaušęs gimtadienio rytas, Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais.. Tegu tavo nuotaika būna pakilėta, O širdį užplūsta taurūs jausmai. Su gimtadieniu 

Tegul visi žiedai, kurie žydėjo vakar, Gėlėtu kilimu ant tavo tako klojas, Kad tu nueitum galva išdidžiai pakėlus, O mindomi žiedai bučiuotų tavo kojas. Su gimtadieniu! 

Mama, Linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtu laimės kupina.

Su gimtadieniu!

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą, Gerį ir blogį, meilę ir neapykantą. Bet būkime dėkingi jam už tai, Kad jis dovanojo patį save, Ir pačią graž žiausią dieną – Gimimo dieną. Tegul širdyje aidi gėrio, grožio, Meiles ir šilumos akordai.

Tau žydės alyvos, Motinėle,
Tau žaliuos po langu jovarai, Sodo žiedus glostys mėnesėlis, Sups žvaigždes, kaip Tu mane supai. Tulpių glėbyje — Tau mano meilė Ir svajonių dydžio artuma. Jeigu mano šypsnis —Tavo laimė — Tau šypsosiuos kol esu gyva.

Mamos gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų mamai. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais mamos gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime šiame puslapyje!

© 2023 – 60.lt