70 gimtadienio sveikinimai

70 gimtadienio sveikinimai padės jums originaliai pasveikinti žmogų su 70 metų jubiliejumi!

Sveikinimai 70 jubiliejaus proga

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 70 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų, laimingų   valandų.

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koks jubiliejus, kokia sukaktis!
Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai.
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai

Parko gėlės tau šiandiena šypsos Ir toks svaigus šiandien pasaulio kvapas, Gulbės ežere pavydi tau baisiai visos, Nes su gimtadieniu pasveikino tave net medžio lapas.

Su 70-ju!

Girdėjome, kad švenčiate Puikų 70-ies metų jubiliejų. Skubame nuoširdžiai sveikinti Ir linkėti begalinės laimės. Tegul jūsų dienos būna kupinos

Džiaugsmo, atradimų ir mielų akimirkų.

Kiek žvaigždžių suskaičiuota Gražiomis rugpjūčio naktimis,

Kiek darbų gerų padaryta

Iš geros širdies nemačiomis.

Su 70-ju jubiliejumi!

Prisiminkite, kiek būta prasmingų akimirkų, Kurios galbūt nesutilpo į albumus, Papasakokite anūkams istorijas, Kurias visad knietėjo papasakoti.

Su 70-ju jubiliejumi!

Lai laimės bus sklidina širdis, kiekviena gyvenimo akimirka tave tik džiugins, lai norai ir svajonės išsipildys, o veide netrūks šypsenos plačios, kiekvieną dieną džiaukis meile, o tavo gyvenimas lai bus nesibaigiantis malonumas!

Sveika sulaukus jubiliejaus, kurio taip laukėme visi,
Tegul tai bus didžiausia šventė tiems, kuriems esi brangi.
Ta proga norim palinkėti tau laimės, džiaugsmo ir sėkmės,
Kad širdyje jauna išliktum ir ateitis būtų šviesi.

Neliūdėki, kad dar viena raukšlelė
Šiandien į veidą įsirėš
Ir vyšnios žiedlapiai pabirę
Ant jūsų smilkinio nusės…

Juk gyvenimo patirtis – tai laimė, kuri šildo jūsų vaikų ir anūkų širdis. Su gimtadieniu!

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi, Kad visad pavyktų pradėti darbai, Kad brangūs jums žmonės būtų laimingi, Draugams atviri būtų jūsų namai. Jėgų kad nestigtų,
Širdies kad neslėgtų, Kad visad ir viskas jums būtų gerai!

Gyvenimo ruduo Primena nueitą ilgą kelią, Tačiau sušildo kitų širdis ir

Pasipuošia aukso spalvomis.

Su 70-ju gimtadieniu!

Jokių skolų, jokių nuoskaudų, Jokių praleistų progų, Esi čia ir dabar ir

Tai, ką turi, yra nuostabiausia.

Su 70-ju jubiliejumi!

Neišbrauksime iš gyvenimo dienų, Kurios mumyse paliko randus, Tačiau galime tais randais didžiuotis Ir vis kartoti sau: „Kelias driekiasi į tolį“.

Su 70-ju gimtadieniu!

Balta staltiese užklotas stalas, Jauki gėlių puokštė ant jo, Vaikų ir anūkų šypsenos, Džiaugsmingi gyvenimo prisiminimai… Viską šiandien turėsite. Su 70-ju gimtadieniu.

Jau 70 kartų paukščiai parskrido. Jau 70 kartų nužydo žiedai. Jau 70 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.

Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. 70 metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę   ir džiaugsmą

Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus. 

Te niekad neapleis Energija sparnuota, Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekad pavargti Tau neleis

Ko tau palinkėti? Meilės, gal sveikatos, laimės, kaip pasaulis, didelės. Džiaugsmo, gal sėkmės? Gal šimto metų? O gal visko po truputį iš eilės.

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų Ir tyro nuostabaus dangaus, Kad siela eitų laimės laiptais, – Juk laimės niekada nebus per daug.

Daug laimės ir sveikatos norim palinkėti. Ir metų dar daug prasmingų ir ilgų, Ir kad širdis dar vis ilgai plazdėtų, Nors plaukai pasidabravę jau šerkšnu.

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų, Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo, Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Jei įsišėlusios likimo audros
Šarmotus pėdsakus palieka smilkiniuos,
Už šešiasdešimt taures pakėlėm –
Lai laikas šimtą metų atskaičiuos.

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

70 – tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.

70 gimtadienio sveikinimų idėjos​

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių 70 gimtadienio sveikinimų. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais 70 metų gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt