Gimtadienio sveikinimai tėvui

Gimtadienio sveikinimai tėvui padės jums originaliai pasveikinti tėvą jo gimtadienio proga. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir gerai pasiruoškite tėvo gimtadieniui!

Sveikinimai tėvo gimtadienio proga

Tėti brangiausias, dėkoju aš tau, Kad auklėjai, mylėjai, padėjai daugkart.
Linkiu tau sveikatos, idėjų ir laimės, Kad niekas netemdytų tau gyvenimo saulės.

Tėveli, tegul tava širdis ilgai liepsnoja,
Lai tvirtas žingsnis nesustoja,
Lai darbščios rankos gėrį sėja –
Gyvenimas tik įpusėjo!

Kaip laikas greit metus skaičiuoja! Jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja,
Ir nors šiandieną jubiliejų tu šventi, Tau metų tiek, kiek tu jauti širdy.

Gimtadienio proga aš linkiu, Kad atėjęs į šia didelę žeme Taptum dideliu žmogumi, O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros. Būk laimingas…

Galbūt manai, tėveli, kad aklas aš ir nematau, Kaip stengiesi ir negirdžiu. Tiesų gyvenimo svarbių taip tau, Bet iš tikrųjų tavimi seku. Galbūt galvoji, kad augu greitai pats, Ir išsiskirs keliai netrukus mūsų, Bet širdis manoji meilei tavo neapaks, Nes esi auksinis man nuo pirštų kojų iki ūsų.

Be tavęs, tėti, nebūčiau tuo, kuo esu. Tu pastatei mano gyvenimo pamatą Ir jo iš manęs niekas neatims.

Užaugau su tavo vertybėmis

Ir dėl to be galo džiaugiuosi. Ačiū.

Su gimtadieniu!

Jaučiuosi saugus, kai esi su manimi, Tu visad randi linksmybių, kurios prablaško,

Mano gyvenimas daug gražesnis, nes tu šalia, Jei atvirai, esi pats geriausias tėvelis pasaulyje.

Su gimtadieniu!

Tėti, tu esi mano užuovėja ir rūpesčio rūmas, Tik tu esi tikras mano draugas.

Esi mano mokytojas, mano užtarėjas, Kai tik man tavęs prireikia, visuomet esi šalia.

Ačiū tau už tai. Myliu tave ir sveikinu su gimtadieniu.

Su gimtadieniu, tėveli! Linkiu tau ilgų ir laimingų metų, negęstančios energijos ir optimistinių minčių. Tegul tavo širdies neslegia rūpesčiai ir liūdesys, darbai džiugina, o idėjos pildosi. Daug laimės ir tvirtos sveikatos tau!

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą, Gerį ir blogį, meilę ir neapykantą. Bet būkime dėkingi jam už tai, Kad jis dovanojo patį save, Ir pačią gražiausią dieną – Gimimo dieną. Tegul širdyje aidi gėrio, grožio, Meiles ir šilumos akordai.

Linkiu Tau iš tūkstančio žvaigždžių Vieną pačią ryškiausią, Linkiu Tau iš tūkstančio ašarų Vieną pačią saldžiausią, Linkiu Tau iš tūkstančio bučinių  Vieną patį karščiausią, Linkiu Tau iš tūkstančio naktų Vieną pačią ilgiausią

Yra metuose viena diena, Kai visą dieną šypsosi saulė, O naktį krenta žvaigždės tik Tau. Yra metuose diena, Kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.. Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodziai.. Tai yra Tavo Gimimo diena!

Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.

Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdmi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gi imtadienis bus

Tesveikins šią gimimo dieną Baltų lankų balta tyla, Ir laimė suspindės pro rūką Sodria viltinga žvaigždele.

Su gimtadieniu!

Žiemos taku gimtadienis atėjęs Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas, O laimės valandos lai slenka pamažu

Linkiu svajonių išsipildymo ir meilės kibirkštėlės, kuri uždegtų ugnį Tavo širdyje, sušildytų šalčiausią naktį, priverstų pasijusti laimingiausiu žmogumi pasaulyje.

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų Ir tyro nuostabaus dangaus, Kad siela eitų laimės laiptais, – Juk laimės niekada nebus per daug.

Žydrą dangų, laimę ir meilę, gražiausius žiedus, pagaliau – visa tai, kas brangiausia, skiriu gimimo dienos proga.

Su Gimtadieniu!

Laimingas būk, kai vasara pražįsta! Laimingas būk, kai paukščiai grįžta! Laimingas būk ir rudenį ir žiemą, Laimingas būk kiekvieną dieną!!

Tėvo gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų tėvui. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais tėvo gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt