Kovo 8 sveikinimai

Sveikinimai su Kovo 8 leis jums originaliai pasveikinti moteris su Moterų diena. Nuo šiol visada žinosite ką pasakyti brangioms moterims Kovo 8 dienos proga!

Sveikinimai su Kovo 8

Surinkome daug įvairių sveikinimų Moters dienai. Naudojant juos, galėsite maloniai nustebinti tiek savo mylimąją, tiek kitas moteris, sveikinant jas su Moterų diena.

Mylėk save už tai, kad moterim gimei, kad jautrumu prilygsti rožės žiedui, už tai, kad Ievos seserim tapai ir tik tai tu gali sparnus suteikti vyrams ! Su kovo 8-ąja! 

 Oh, Tu, moterie gražioji, ši diena juk tau skirtoji.. Leisk pasveikinti Tave su gražia mūsų švente.. Vyrų dėmesio linkiu ir gražių gražių gėlių.. Su Kovo 8!

Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos i i ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena! 

 Tegul kaitri pavasario saulė nutirbdo sniegą ir ledus. Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje. Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės. N Nuoširdžiausi sveikinimai moters diena. 

 Te visad šviečia saulė, Te visad lūpose žaidžia šypsnys, O akyse – juokiasi mėlynos žibutės. Su Kovo 8-ąja!

 Lai neišblėsta šypsena, Lai krenta vyrai tau po kojom, Ir būk tarytum danguje – Šiandien Kovo 8-oji!

Būkim stiprios ir moteriškos, Būkim švelnios ir pažeidžiamos, kad pasaulis būtų mūsų rankose, o vyrai po mūsų kojomis. Su mūsų diena!

 Pražydo, pražydo, pražydo… Pavasario baltos snieguolės… Ištirpo ir sniegas, ir purvas, Ir likom tik mes-moterys-gėlės… Su pavasario gražia šven n nte! Te gatvės švyti nuo gėlių šiandien! Būkit mylimos! 

 Su pirmaisiais pavasario varpeliais, Su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, Džiaugsmo, Sveikatos, energijos Linkiu kovo 8-osios proga

 Su auštančiu pavasariu, Su vyturio daina, Su žibučių puokšte, Kovo 8-osios proga.

 Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno ir nuo pat ryto imkim švęst, kad vakare mus atsimintų vyrai.

 Žemės grožis – gėlių žiedai, Gyvenimo grožis – moterų šypsenos Tad žydėkit ilgai, ilgai Ir džiuginkite savo artimus Moterišku gerumu, švelnumu.

 Vyrui gyvenime nelengva. Kai jis gimsta, sveikinama motina. Kai veda, žavimasi nuotaka. Kai tampa tėvu, gėlės teikiamos žmonai. Kai miršta, jo   pensiją prašvilpia našlė! Taip kad karščiausi sveikinimai su diena tų, kurios visad ir visur valdo! 

Tegul kaitri pavasario saulė nutirpdo sniegą ir ledus. Tegul ji atneša laimę, džiaugsmą ir šviesą į mūsų širdis, Tegul atneša daug meilės į mūsų namu us. Su gražiu pavasariu ir Moters diena!!!

Mes gražios kaip deivės, Mes lepios kaip gėlės, Mums reikia daug meilės Ir daug šilumos, Šią dieną mums žydi Pavasario gėlės, Daug džiaugsmo ir meilė ė ės Visoms, visados! Su Moters diena!

 Te aušta šviesus Jums pavasario rytas Te būna Jums kelias žiedais nusagstytas Te skausmas ir bėdos Jūsų nebaugina Te laimė ir džiaugsmas Jus atgaivin na. Tad su Kovo 8ąja 

Teaušta gražus, saulėtas rytas, Tečiulba aistringai paukštelių balsai. Težydi ir klesti Jūsų gyvenimas Tebūna nuklotas gražiausiais žiedais!

Mieloji, Moters dienos proga linkiu ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos. Visada būkit linksma ir laiminga.

 Nosį į viršų, papus į priekį, Nenusimink, jei be tulpės lieki. Jeigu iš pykčio daužosi širdis, Diagnozė tokia: tu moteris. Su mūsų diena.

 Tavo balsas girdisi visur, net manoje širdy. Jis švelnus ir išsiskiria iš visų kitų. Tad leisk pasveikinti tave su Moters diena!

 Mielosios moterys! Pavasario saulė nušvito meiliai, Ir juokiasi, širdį vilioja, Pakilo į dangų aukštai vieversiai Ir sveikina Jus, n nes jau KOVO O 8-OJI! Su KOVO 8-ĄJA, mielosios. Tegul išsipildo jūsų slapčiausi troškimai ir visos gražios svajonės tegul tampa realybe! Būkite laimingos!

 Jūs galit žavesiu, pagalba Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas Ir pasidalijusius miestus. Tebus Jūsų šypsena atpildu tam, Kurs savyje nugali neapykan n ntą. Jūsų gailestingumas tebūnie Kiekvieno skausmo atpildu, Jūsų grožis tebūnie Nežūstančiu grožybių įkvėpimu. Ir jūs būkite – iki savo jėgų Paskutinės ribos – Tautų išgelbėtojos. 

 Dėkok, kad moterim gimei, kad gražumu prilygsti rožės žiedui. Kad Ievos seserim tapai Ir tik tai tu gali sparnus suteikti vyrui. Kai šitiek turtų tav v vyje, Būk neapsakomai laisva! Tai kas, kad žmonės nesakys – Ji gera, Svarbiausia, kad – ji laiminga! Su pačia nuostabiausia diena, Moters diena! 

Mielos moterys, gražuolės ir gudruolės, tik jūs suteikiate gyvenimui spalvų! Kovo 8-osios proga linkiu geros pavasarinės nuotaikos, tvirtos sveikatos, šiltų kaip saulė šypsenų, laimės ir sėkmės. Tesupa jūs visad dėmesys, rūpestis ir meilė!

Lai gyvenimas būna švente kiekvieną dieną ir tą šventę nuolat lydi stiprūs vyriški pečiai, į kuriuos galėtum drąsiai atsiremti.

Vienos gėlės žydi, Kitos dar žydės, Kas Jūsų nemyli, Tas įsimylės! Su kovo 8-ąja..

 Būkime kaip kulkos… Kurios atjungia vyrams smegenis… Perskrodžia širdį… Pereina per kišenę… …ir išeina kada nori…

Mielos moterys, žavingos,
Būkit mylimos, laimingos!
O mes vis būsime greta –
Su šviesia Moters diena!

Kovo 8 dienos sveikinimų idėjos​

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių sveikinimų Moters dienai. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais Kovo 8 dienos sveikinimais, o mes juos patalpinsime!