60 gimtadienio sveikinimai

60 gimtadienio sveikinimai padės jums originaliai pasveikinti žmogų su 60 metų jubiliejumi!

Linksmi 60 gimtadienio sveikinimai

Balta šarma papuošė Jūsų plaukus, Kaip greit prabego 60 vasarų žalių. Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia. Daug džiugių, linksmų,laimingų  valandų.

0

Jau 60 kartų paukščiai parskrido. Jau 60 kartų nužydo žiedai. Jau 60 kartų žemėj gyventa. O rodos dar tiek mažai.

Su Gimtadieniu!

0

Būk laiminga(s) tame sapne. Kurį žmonės vadina gyvenimu. 60 metų sukakties proga Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera, Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.

0

Su paukščiais metai skrieja, ir mainos dienos vėlei,
Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo.
Tačiau, brangioji mama, ne metai juk svarbiausia,
Tas 60 skaičius juk nieko dar nereiškia…

0

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis. Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekada pavargti Jums neleis. Mes linkim Jums energijos, sveikatos, Ir šypsenos geros, plačios. Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

0

Yra metuose viena diena, Kai visą dieną šypsosi saulė, O naktį krenta žvaigždės tik Tau. Yra metuose diena, Kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.. Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodziai..

Tai yra Tavo Gimimo diena! 

0

Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga, Kad niekada netrūktų saulės spindulių, Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių, Kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių! O jei pavargsi – tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų, Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos, Būtų gera ir smagu!! 

0

Visus aplanko jubiliejus, Visus jis papuošia žiedais.. Iš taurių krištolinių liejas Šampanas tviskančiais purslais.. O dienos liūdnos ir laimingos Iš š štirpsta džiaugsmo šurmuly.. Te nieko šiandien Tau nestinga – Aplinkui šypsos artimi..

0

60 – tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku. 

0

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai, O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

0

Ko tau palinkėti? Meilės, gal sveikatos, laimės, kaip pasaulis, didelės. Džiaugsmo, gal sėkmės? Gal šimto metų? O gal visko po truputį iš eilės.

0

Daug džiaugsmo tik tyro ir tikro, Daug svajonių tik prasmingų ir visuomet išsipildančių, Daug laimės tik niekada nedūžtančios! Su gimimo diena!

0

Tesveikins šią gimimo dieną Baltų lankų balta tyla, Ir laimė suspindės pro rūką Sodria viltinga žvaigždele..

0

Būk visados tokia, kokia esi – Švelniai linksma arba linksmai švelni, Baltom alyvom laimė tepražys – Įsuks verpetan josios sūkurys.

0

Te niekad neapleis Energija sparnuota, Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekad pavargti Tau neleis.

0

Žiemos taku gimtadienis atėjęs Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas, O laimės valandos lai slenka pamažu

0

60 gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių 60 gimtadienio sveikinimų.

Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais 60 metų gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime šiame puslapyje!