Gimtadienio sveikinimai sūnui

Gimtadienio sveikinimai sūnui padės jums originaliai pasveikinti mylimą sūnų. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir pirmyn sveikinti sūnų su jo gimtadieniu! 

Sveikinimai sūnaus gimtadienio proga

Mokslo genijui linkiu laimingo gimtadienio. Tegul ateinantys metai būna kupini daugybės atradimų, Tegul tavo talentas pasauliui atneša daug naujų išradimų. Pasiek ne tik žvaigždes, mėnulį, kometas, Bet ir kitas galaktikas, ir visatas. Su gimtadieniu, sūnau!

Praėjo dar 365 dienos smagių prisiminimų,

Sveikinimai ateinančioms 365 dienoms.

Kiekvieną dieną kurk beprotiškus prisiminimus.

Su gimtadieniu, sūnau.

Dar vieneriais metais priartėjai prie to, kad taptumei lenktynininku, Kol užaugsi ir gausi vairavimo licenciją, prisipildyk kuro bakus.

Su gimtadieniu būsimas lenktynių automobilių čempione.

Su gimtadieniu būsima superžvaigžde!

Vieną dieną tapsi pasauline ikona.

Šią ypatingą dieną,

Linkiu tau tapti geriausia savo versija.

Visuomet buvai mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas. Esame dėkingi Dievui už Tavo gimimą, suteikusį mums daug laimės. Matome Tave trokštantį tiesos, ilgesingą Tėvams ir seneliams, rūpestingą artimiesiems, norintį padėti kiekvienam prašančiam, geidžiantį tyros, doros šeimyninės laimės. Dėkojame Tau už meilę ir rūpestį. Linkime dar daugiau
visko, ko geidžia Tavo širdis, brangus Sūnau. Tikime, jog
mūsų niekuomet neapleisi, nes mums esi brangiausia ką turime

Atsikąsk, Sūnau, Tėvelio duonos, Kad stipriausias būtum iš visų. Atsigerk, Sūnau, Senelio vyno, Kad kaip jis, išminčium taptum Tu.

Panešėk, Sūnau, Motulės naštą, Kad žinotum skaudulius Širdies. Paskaityk drobulių seną raštą, Kad Senelei teiktumei vilties.

Pasiimk, Sūnau, nuo namų raktą, Kad sugrįžtum į Tėvų namus — Pabučiavęs ąžuolinę staktą Dvasios meile sotintum visus.

Tai, kas užgyventa Tėvužėlio — Visad rasi į namus parėjęs.

Brangus Sūnau, mūs niekad neužmirški,  Nors tolių toliai nuvilios kažkur Tave.
Teisybės miško nebeleiski kirsti Ir sustabdyki blogį eidamas gatve.

Tave mes stipriu vyru užauginom — Didžiuojamės tikrai kiekvienąkart Tavim,
Ir kai Tavęs nėra — mes nusiminę — Ramybės nėra mūsų abiejų širdims.

Žinok, Tu mums — pati didžiausia šventė!
Kai Tu šalia — mums norisi gyventi.

Tavo didelės šventės proga
linkime Tau daugybės planų įgyvendinimo
ir svajonių išsipildymo, atkaklumo — siekiant užsibrėžtų tikslų, valios tvirtumo — idėjų sprendimuose, nuolankumo — prieš vyresnius žmones, pritarimo — prašantiems Tavo pagalbos, atlaidumo — besigailintiems, meilės — savo šeimai, ištikimybės — savo meilei ir daug, daug sėkmės, sveikatos ir laimės. Mes mylime Tave ir jaučiamės laimingi, kai Tau sekasi.

Esi mūsų laimės šaltinis, jau dabar matome, kad su pasitikėjimu
galime Tave išleisti į gyvenimą. Tikimės iš Tavęs,
Sūnau, paties geriausio, todėl linkime Tau nekeisti savo
įpročių, gyvenimiškų nuostatų ir siekti to, apie ką svajojai
jau nuo vaikystės. Linkime Tau sveikatos ir ištikimos šeimyninės meilės.

Už vyrišką jėgą, už amžiną tiesą, Sūnau, džiaugsmo taurę keliu! Tegu neišblėsta, tegu neatvėsta Kaitra mūs vienodų širdžių!

Būk tvirtas vaikinas ir vyras galingas, Svarbiausia, Tu būki Žmogum. …
O tai, kas klaidinga — per amžius madinga…
Tad niekad, Sūnau, nesuklupk.

 

Būk palaimintas, mūsų Sūnau,
Būk palaimintas, mielas vaikeli, Nieko mes nebeturim brangiau, Negu Tavo gyvenimo kelias.

Tegu saulė Tau laimę apšvies
Ir kiekvieną sparnuotą svajonę.
Lai mėnulio riekelė lydės,
Kai pristigs Tau gyvenimo duonos.

 

Augindami siekėme užpildyti Tavąjį gyvenimą mokslais, skatinome sportuoti, bei rūpinomės gerų draugų pasirinkimu. Dabar esame dėkingi Tau už paklusnumą, už dvasios stiprybę, siekiant tobulumo ir užsibrėžtų aukštumų, už ramybę namuose, neapkraunant mūsų bereikalingais jaunatviškais pokštais. Su gimtadieniu Sūnau!

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą,
Gėrį ir blogį, meilę ir neapykantą.
Bet būkime dėkingi jam už tai,
Kad jis dovanojo patį save,
Ir pačią gražiausią dieną – Gimimo dieną.
Tegul širdyje aidi gėrio, grožio,
Meiles ir šilumos akordai

Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažink rudens laše-
Tik liūdesio nereikia garsiai šaukti Nereikia saulės liūdinti nakčia Nereikia gimt kas dieną, kas minutę, Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda
Tegul ilgesnės būna už metus.

Gyvenimas niekad nebūna lengvas Ypač tokiu jis tampa tada, Kai uždarai vaikystės pasaulio vartus, Ir atsiduri ant gyvenimo laiptų, O aplink tiek daug nežinios, o tu toks mažas.. Gimei, užaugai, o dabar – mylėk!
Mylėk gyvenimą, draugus ir tiesą.

Galbūt keista, kad gyveni vieną kartą, Kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę.
Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl, Kad jame niekas nepasikartoja.
Niekad nesugrįžta tai, kas buvo. Todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų

Sūnaus gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų sūnui. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais sūnaus gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt