Gimtadienio sveikinimai močiutei

Gimtadienio sveikinimai močiutei padės jums originaliai pasveikinti močiutę jos gimtadienio proga. Išsirinkite patinkantį sveikinimą ir gerai pasiruoškite močiutės gimtadieniui!

Sveikinimai močiutės gimtadienio proga

Mūsų gyvenimas būtų tarsi dykuma, Jeigu tavęs, močiute, nebūtų šalia. Šiandien tavo gimtadienis, Mums visiems tai svarbi diena,

Lai gieda laimės lakštingala mūsų namuose.

Gimtadienis. Gieda lakštingalos ant Europos bokšto. Gimtadienis. Klykia žuvėdros virš Klaipėdos uosto. Mes visi sveikiname, močiut, tave,

Su džiugia tavo gimimo diena!

Stovėjau susimąstęs ilgai, Ir galvojau, ką palinkėt tau nuoširdžiai. Linkiu, kad Saulė pro langą į tavo kambarį įkristų, Ir džiaugsmas po visus namus, kaip virusas išplistu.

Sveikinu!

Patrakusi diena gimtadienis tavo, Jau draugai su taksi pas tave atkeliavo. Šiandien šėlionėm galo nebus matyt, Tokia mūsų jauna močiutė,

Ką su ja daryt…

Močiute, tu tikra šaunuolė,
Mylim mes tave labai.
Ir toliau išlik laiminga
Bei jauna širdy ilgai.

Būk sveika ir aktyvi,
Optimistė širdyje
Ir su šypsena veide,
Visada linksma, sveika…
Su gimtadieniu tave!

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, Nors smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.

Ryškiausią žvaigždę perkelk į svajonę, Didžiausią laimę pasilik rytojui. Geriausią žmogų turėk šalia, O meilę savo širdyje. Su šampadieniu!

Senele, tu tarsi mums visiems esi mama, Sunkiom akimirkom mus palaikai, O linksmom – daug linksmų išdaigų pridarai. Esi mums išminties ir optimizmo pavyzdys.

Sveikiname su gimtadieniu!

Nereikia dirbtinių dekoracijų, Kad papuoštume savo namus.

Močiute, tavo ramybė ir meilė mums, Ir mūsų namams suteikia pilnumo jausmą.

Likime linksmo gimtadienio!

Močiute, iš jūsų sklindanti šiluma, Mūsų namuose ištirpdo bet kokią įtampą. Jūsų nuoširdi šypsena mūsų širdyse, Išsklaido bet kokį rūpestį.

Ačiū, kad esi, sveikiname gimtadienio proga.

Dauguma žmonių laimės ieško:

Siekdami šlovės, turto ar komforto.

Aš savo laime radau tavo draugijoje, močiute.

Sveikinu su gimtadieniu!

Miela Močiute, Esi brangi, miela ir reikalinga. Tavo ištartų žodžių ieškome kaip gražiausių pajūrio saulėlydžių. Tavo globos reikia lyg paukščiams rožinių padangės aušrų. Tačiau apie savo meile dažnai nutylime tarsi tai buvo tik vaikystėje. Esame kalti, kad tik didžiųjų švenčių akimirkomis drįstame prabilti Tau švelniausiais žodžiais. 

Lai saulė Jūsų židiny ridenąs Tokia karšta kaip ta ugnis, Kurią su meile vakarais kūrenat Užpildę laime mūsu mintis. Lai mėnuo supasi prieš Jūsų langą Tarytum vaikiškas lopšys, Kuriam Jūs supote mane pavargę Žvaigždėtas piešdami viltis. Lai kiekviena diena Jums bus lyg šventė — Myliu, globoju ir ilgai prašau gyventi.

… už kiekvieną švelnų, gerą žodį, kurį ištardavo ne draugai, ne mokytojai, ne pažįstami ir net ne tėveliai, o Tu vienintelė, — prašau Tau dangiškų maldų galios…  už kiekvieną pasaką ir eilėraštį, kurį supynė ne rašytojai ar poetai, o Tavo nuostabios mintys, — prašau Tau ilgų metų po dangiška saule… prašau, meldžiu, linkiu visko, kas yra geriausio žemėje, Tau mano Močiute…

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą, Gėrį ir blogį, meilę ir neapykantą. Bet būkime dėkingi jam už tai, Kad jis dovanojo patį save, Ir pačią gražiausią dieną – Gimimo dieną.

Tegul širdyje aidi gėrio, grožio, Meilės ir šilumos akordai.

Su gimtadieniu!

Ėjo metai po vieną, tau kažką nešdami. Sutinki ir šia diena neramia širdimi. Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu. Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.

Te niekad neapleis Energija sparnuota, Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis. Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekad pavargti Tau neleis.

Būk laiminga, sveika ir tokia pat gera, mylima Močiute. Branginu Tavo baltąjį amžių ir sveikinu iš širdies.

Prabėgę metai ir namai nutolę Per rūpesčius savus ir per savus vaikus Tik Tavo akys metuose išlieka Primindamos kelionę į namus.

 Močiutė – tai pasakos ilgos, raudonos uogelės ant smilgos. Gėlyčių žiedeliai sužėlę, lėlyčių margi drabužėliai. Močiutė – mamytės mama. Močiutė – namų šiluma. Mes labai mylime Tave…

Rankas raukšlėtas Tau palietę, pajuntam, kad esi labai jautri — čia telpa meilės rytmečiai saulėti ir vaikiški saulėlydžiai glėby. 

Apkabiname ir labai Tave mylime Močiute.

Žilaplauke mano Močiute, Apkabinki dažniau maldomis. Tavo meile švelnia apsisupęs, Aš jaučiuosi geru žmogumi. Žilaplauke likimo globėja, Užauginus ant rankų dosnių, Tu žinok, kad esi man lyg fėja, Laimę teikianti vien iš maldų.

Atėjo laikas, kai jaunystės godos Nesisupa žvaigždžių skliautuos Ir viskas Tau kitaip atrodo — Išblėso visos nuoskaudos. Juk buvęs laikmetis — tai Tavo meilė — Tai daug draugų ir pažinčių, Atostogos, vaikai, jų laimė, Ir aš, kurį šauki Tu anūku.

Nusišypsok, miela močiute — anūkėlis sveikina močiutę Nusišypsok, miela močiute, Jau saulė teka už langų, Baltų lelijų Tau priskynęs Bučiuosiu raukšlėtas rankas. Kaip greitai bėga laikas…Su Gimtadieniu!

Linkiu Jums sveikatėlės — anūkėlė sveikina močiutę Linkiu Jums sveikatėlės, Šiltų pavasario dienų, Nes anūkėlė laukia Močiutės spindinčių akių. Tai gražios pasakėlės Ir šypsena veide. Su Gimtadieniu!

Te pildosi norai,
Kad širdis mylėtų,
Kad svajonės nenumirtų,
Kad metai neskubėtų,
Švelnumas lūpomis kalbėtų,
O neapykanta tylėtų!
Su Gimtadieniu!

Vėl prabėgo lyg šešėlis metai pasverti lemties,
Pasivyti taip norėtum, bet nėra vilties. Tad kiekvieną naują dieną pasitiki su viltim,
Nors sugrįžti ji negali, te ilgiau bus su tavim.

Močiutės gimtadienio sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių gimtadienio sveikinimų močiutei. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais močiutės gimtadienio sveikinimais, o mes juos patalpinsime!

© 2023 – 60.lt